(CMAT) Test Cities

(Test Centres) Common Management Admission Test (CMAT) Exam

Test Venue:

 • Agartala
 • Ahmedabad
 • Ahmednagar
 • Allahabad
 • Amravati
 • Amritsar
 • Aurangabad
 • Bangalore
 • Bareilly
 • Bhavnagar
 • Bhopal
 • Bhubaneswar
 • Bhuj
 • Chandigarh
 • Chennai
 • Coimbatore
 • Davangere
 • Dehradun
 • Delhi
 • Dhanbad
 • Dharwad
 • Durgapur
 • Gulbarga
 • Gurgaon
 • Guwahati
 • Gwalior
 • Hyderabad
 • Indore
 • Jabalpur
 • Jaipur
 • Jammu
 • Jamshedpur
 • Jodhpur
 • Kanpur
 • Kochi
 • Kolhapur
 • Kolkata
 • Kozhikode
 • Lucknow
 • Ludhiana
 • Mangalore
 • Meerut
 • Mumbai
 • Mysore
 • Nagpur
 • Nasik
 • NaviMumbai
 • Noida
 • Panaji
 • Patna
 • Pune
 • Rajkot
 • Raipur
 • Ranchi
 • Shimla
 • Srinagar
 • Surat
 • Trivandrum
 • Udaipur
 • Vadodara
 • Varanasi
 • Visakhapatnam

Go Back To Main Page